Contact

Shizuka Shirai

Email: shirai(at)ime.cmc.osaka-u.ac.jp

Research map: http://researchmap.jp/shizukas/